English
Skip to main content

למשרד י. דורון ושות' ניסיון וידע בתחומי ייצוג נושים בהליכי חדלות פירעון, כינוסים ופירוקים והסדרי חוב.

פעילותו של המשרד בתחומים אלו כוללת, בין היתר, ייצוג בתיקים מהידועים והמוכרים במשק ואשר זכו לפרסום נרחב במדיה ובתקשורת.

המשרד מתמחה בייצוג נושים בהליכי פירוק והסדרי חוב ובייעוץ לחברות, לבעלי מניות, לנושים וכו' באשר לפעילותם בחברות שנקלעו למשברים פיננסיים חריפים ובהגנה על זכויותיהם, לרבות בהופעות בפני הערכאות המשפטיות השונות. לאורך השנים האחרונות ייצג המשרד נושים בהליכי חדלות פירעון והסדרי חוב סבוכים של חברות מהמובילות בארץ, אשר עמדו לא פעם במוקד תשומת הלב הציבורית.